Politica Societatii Tipografica Filaret in domeniul Calitatii, Mediului si SSM

Societatea Tipografica Filaret isi propune sa isi mentina si sa isi dezvolte afirmarea ca societate competitiva in domeniul serviciilor si produselor de tipografie. Toate activitatile societatii sunt organizate si se realizeaza tinand cont de cerintele clientilor, progresul tehnic si tehnologic, sanatatea si securitatea in propriile activitati si impactul cu mediul.

Societatea Tipografica Filaret implementeaza si dezvolta un Sistem integrat de management al calitatii, mediului si SSM, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, aplicand principiile managementului calitatii, mediului si SSM, si fiind permanent angajata in indeplinirea obiective strategice:
- Orientarea spre satisfacerea clientilor si a celorlalte parti interesate;
- Asigurarea unui mediu de lucru adecvat pentru desfasurarea corespunzatoare si in siguranta a tuturor proceselor si asigurarea tuturor resurselor materiale si umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, eliminarea riscurilor privind sanatatea si securitatea angajatilor si a clientilor nostri;
- Implicarea constienta si motivata a intregului personal;
- Analiza permanenta si stabilirea proceselor si responsabilitatilor care asigura indeplinirea obiectivelor si politicilor societatii in domeniul calitatii, mediului si SSM;
- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si produselor noastre;
- Imbunatatirea continua a eficientei sistemului integrat de management calitate – mediu – SSM;
- Respectarea obligatiilor si procedurilor in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile specifice domeniului nostru de activitate;
- Diminuarea impactului cu mediul generat de activitatile noastre, prin monitorizare si implementarea masurilor de reducere si eliminare a riscurilor;
- Prevenirea poluarii si reducerea consumului de resurse odata cu eliminarea incidentelor;
- Prevenirea ranirilor si a imbolnavirilor profesionale;

Managementul societatii stabileste periodic obiective specifice, masurabile aflate in concordanta cu prezenta declaratie de politica si cu specificul activitatii societatii.
Imbunatatirea continua a activitatii este fundamentata pe implicarea constienta si motivata a intregului personal si consultare permanenta. Toti angajatii nostri sunt instruiti si au competentele necesare realizarii de lucrari conforme cu cerintele calitatii, mediului si SSM in domeniul lor de activitate si luam masuri continue pentru perfectionarea profesionala a acestora.
Pentru a realiza activitati performante si eficiente asiguram resursele necesare, planificam si tinem sub control toate procesele de realizare a produsului, precum si procesele suport, asigurand conditiile necesare imbunatatirii continue a calitatii serviciilor prestate, mentinand si intensificand astfel increderea clientilor nostri fata de societate in ansamblul ei.

Prezenta politica de management al calitatii, mediului si SSM este disponibila publicului prin afisarea sa la sediul si punctele de lucru ale organizatiei si pe pagina de internet a societatii, este comunicata celor ce lucreaza cu sau in numele organizatiei odata cu semnarea contractelor si este analizata permanent de managementul pentru verificarea adecvarii cu cerintele.

Politica Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si SSM