INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ · MECANISMUL DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRIILOR LEGII

 

 Formular privind raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii

"Tipografică FILARET" S.A.

 

Conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății “Tipografică FILARET”- S.A., au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 

- Canale interne (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022)

Persoanele care aleg să se adreseze prin canalul intern, o pot face prin următoarele modalități:

 

- E-mail, adresa info@tipografiafilaret.ro,

- Telefonic, 021.335.7534, Ofiţer conformitate Societatea “Tipografică FILARET”- SA,

- Personal, prin prezența la sediul Societății, (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail info@tipografiafilaret.ro).

- Canale externe - Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Persoanele care aleg să se adreseze prin canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

 

- Online, pe Platforma Avertizori la adresa: https://avertizori.integritate.eu,
- E-mail, adresa avertizori@integritate.eu,
- Telefonic (conversațiile vor fi inregistrate automat), printr-un apel la numărul 0372.069.869 selectând tastele: 1 (selectare limba română), 0 (acord inregistrare conversație), 3 (Direcția avertizori in interes public),

- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, sector 1, București – România, cu mențiunea ‘’In atenția Direcției Avertizori in interes public”,

- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizori@integritate.eu).

Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și pentru persoanele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:

- E-mail, adresa consiliere@integritate.eu,

- Telefonic (conversațiile vor fi inregistrate automat), printr-un apel la numărul 0372.069.869 selectând tastele: 1 (selectare limba română), 0 (acord inregistrare conversație), 3 (Direcția avertizori in interes public),

- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, sector 1, București – România, cu mențiunea ‘’In atenția Direcției Avertizori in interes public”,

- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail consiliere@integritate.eu).

Politica Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si SSM