Informatii · Rapoarte · Rapoarte 2023

 

Raportul anual cu privire la remunerațiile și

alte avantaje acordate administratorilor și

directorului în cursul anului financiar 2023 

   

Raportul  Administratorilor

pe semestrul 1

Raportul Administratorilor     

 Raport Administratori

Raport de Audit Financiar

 Raport Audit Financiar

Bilanț

Bilanț

Obiective și criterii performanță

 

Hotărâri AGA         

 Hotărârea AGA 1

 Hotărârea AGA 2

 Hotărârea AGA 3

 Hotărârea AGA 4

 Hotărârea AGA 5

 Hotărârea AGA 6

 Hotărârea AGA 7

 Hotărârea AGA 8

 Hotărârea AGA 9

 Hotărârea AGA 10

 Hotărârea AGA 11

 Hotărârea AGA 12

 Hotărârea AGA 13

 Hotărârea AGA 14

 Hotărârea AGA 15

 Hotărârea AGA 16

 Hotărârea AGA 17

 Hotărârea AGA 18

 Hotărârea AGA 19

 Hotărârea AGA 20

 Hotărârea AGA 21

 Hotărârea AGA 22

 Hotărârea AGA 23

 Hotărârea AGA 24

 Hotărârea AGA 25

 Hotărârea AGA 26

 Hotărârea AGA 27

 Hotărârea AGA 28

REMUNERAȚIE         

 Remunereraţie lunară

 

 

Politica Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si SSM