Informatii · Rapoarte · Rapoarte 2020

 

 

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI

 

Raportul  Administratorilor

pe semestrul 1

Raportul anual al Administratorilor

 

  

Raport de Audit Financiar

 

Bilanț

 

Obiective și criterii performanță

 

Hotărâri AGA         

Hotărârea AGA nr. 1

Hotărârea AGA nr. 2

Hotărârea AGA nr. 3

Hotărârea AGA nr. 4

Hotărârea AGA nr. 5

Hotărârea AGA nr. 6

Hotărârea AGA nr. 7

Hotărârea AGA nr. 8

Hotărârea AGA nr. 9

Hotărârea AGA nr. 10

Hotărârea AGA nr. 11

Hotărârea AGA nr. 12

REMUNERAȚIE         

Remunerație lunară

 

 

Politica Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si SSM