Companie · Comunicat

Ca urmare a sentintei nr. 10793/16.12.2014, comunicata la data de 17.03.2015, Societatea Tipografica Filaret SA a iesit de sub incidenta legii 85/2011 si astfel starea de insolventa a incetat.

In urma vanzarii terenului si a imobilului aflate in str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti, activitatea societatii a fost relocata asftel: sediul social in Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector1, Bucuresti iar spatiul de productie in Str. Dumitru Iordan, sector 1, Bucuresti, zona fostelor magazii CFR din cadrul statiei CF Bucurestii Noi.

Incepand cu data de 23.02.2015 a fost inregistrata la Registul Comertului denumirea tipografiei  SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET SA, cu statut de societate comerciala activa, filiala CFR, actionar unic fiind CNCF CFR SA.

Politica Societatii in domeniul Calitatii, Mediului si SSM